Dubbing Wikia
Advertisement

Cast[]

Image Character Original Actor Dub Actor
Katsuto Asahi Masaharu Sekiguchi
Ban Satsuma Kohji Moritsugu
Ichirota Miyagawa Manabu Kazu
Advertisement