Dubbing Wikia
Advertisement


Cast[]

Image Character Original Actor Dub Actor
Tenma Kudo / Sazer Tarious Ryo Segawa ?
Mika Shido / Sazer Mithras Asuka Shimizu ?
Ken Shido / Sazer Lion Kohei Takeda ?
Dr. Akira Dentsuin / Sazer Remls Hideaki Serizawa ?
Ryoko Amemiya / Sazer Velsou Maya Hoshino ?
Jin Hakariya / Sazer Dail Ren Matsuzawa ?
Naoto Matsuzaka / Sazer Tawlon Tomohide Takahara ?
Ran Saotome / Sazer Visuel Sayaka Isoyama ?
Go Kamiya / Sazer Tragos Soji Masaki ?
Makoto Sorimachi / Sazer Gorbion Hideki Okada ?
Advertisement