Dubbing Wikia
Advertisement

Cast[]

Image Character Seiyū Dub Actor
Maetel Masako Ikeda ?
Tetsurō Hoshino Masako Nozawa ?
Narration Hitoshi Takagi ?
Conductor Kaneta Kimotsuki ?
Lydia Miyuki Ueda ?
Julius Osamu Ichikawa ?
Advertisement