Wikia Lồng Tiếng
Advertisement
Năm Tựa phim Diễn viên Vai diễn
1996 Anh hùng nặng vai Phàn Thiếu Hoàng Lâm Điệp
Advertisement