Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Xứng danh tài nữ (tựa gốc: 巾幗梟雄)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lê Diệu Tường Sài Cửu Thiên Bảo
Đặng Tụy Văn Khang Bảo Kỳ Bích Ngọc
Nhạc Hoa Tưởng Kiều Huy Hồ
Ngô Trác Hy Tưởng Tất Chính Khánh Văn
Tạ Tuyết Tâm Ân Phụng Nghi Thùy Trang
Thương Thiên Nga Bành Kiều Tuyết Mai
Huệ Anh Hồng Lưu Phương Minh Thảo
Từ Thục Mẫn Khưu Mẫn Minh Thảo
Ngao Gia Niên Tưởng Tất Văn Hà Thao
Lương Chứng Gia Tưởng Tất Võ Nguyễn Vinh
Tuyết Ni Quý Ngọc Như Khánh Phương
Hồ Định Hân Tôn Hải Đường Thùy Trang
Lý Thành Xương Bành Khanh Khánh Văn
Quách Phong Ái Tân Giác La Vinh Đức Đình Tuấn
Trần Vinh Tuấn Chu Quảng Trần Tuấn
Mã Hải Luân Nhan Ngọc Khanh Khánh Phương
Advertisement