Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Xì Trum (tựa gốc: The Smurfs)

Phân vai[]

Nhân vật Diễn viên lồng tiếng
Tí Vua Bá Nghị
Tí Cô Nương Ngọc Châu
Tí Cận Hoàng Sơn
Tí Tham Ăn Hoài Bảo
Tí Khéo Tay Quang Tuyên
Tí Vụng Về Kiêm Tiến
Tí Quạu Anh Tuấn
Tí Điệu Hoàng Sơn
Tí Phá Tiến Đạt
Tí Mộng Mơ Anh Tuấn
Tí Lười Trần Vũ
Tí Đô Tuấn Anh
Tí Nông Dân Hoàng Trí
Lão Gà Mên Trần Vũ
Tí Họa Sĩ Hoàng Sơn
Egghead (Đầu trứng) Hoàng Trí
Tí Đưa Thư Hoàng Trí
Tí Hậu Huyền Chi
Tí Bão Huyền Chi
Mèo Ara Kim Ngọc
Tí Em Bé Kim Ngọc
Tí Thu Hải Đường Kim Ngọc
Tí Yếu Đuối Kim Ngọc
Máy thay tã Kiêm Tiến
Tí Ngốc Nghếch Kiêm Tiến
Mẹ của Gà Mên Ngọc Châu
Leaf Ngọc Quyên
Lily Ngọc Quyên
Tí Bác Sĩ Nguyễn Hùng
Tí Sợ Sệt Quang Tuyên
Tí Nhút Nhát Quang Tuyên
Tí Hoa Thanh Hồng
Tí Thi Sĩ Tiến Đạt
Tí Thợ May Tiến Đạt
Miệng Bự Hoài Bảo
Tí Đầu Bếp Trí Luân
Tí Nhạc Sĩ Tuấn Anh
Tí Luộm Thuộm Tuấn Anh
Advertisement