Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Vua thảo dược (tựa gốc:本草藥王)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lâm Văn Long Lý Thời Trân Thế Thanh
Diệp Tuyền Đông Thanh Thanh Bình
Mã Quốc Minh Bàng Hiến Huy Hồ
Lý Thi Vận Ngô Mộ Dung Ý Nhi
Lý Quốc Lân Hứa Thân Thế Thanh
Trần Quốc Bang Đại Hoàng Tử Thành Nhân
Lưu Giang Lý Ngôn Văn Huy Hồ
La Quan Lan Trương Kiều Ý Nhi
Ngải Uy Lý Quả Trân Thành Nhân
Liêu Khải Trí Tiểu Địa Tạng Huy Hồ
Trần Tú Châu Lưu Nhất Thư Tuyết Nương
Trần Sơn Thông Phong Thu Thành Nhân
Lý Thể Ninh Kiến Hỉ Thanh Bình
Lạc Ứng Quân Bàng Bách Xuyên Thành Nhân
Tần Hoàng Kinh Vương Bá Nghị
Tăng Vỹ Quyền Hoàng thượng Thành Nhân
Chu Khải Đình Hoàng hậu Tuyết Nương
La Lạc Lâm Nghiêm Tung Bá Nghị
Lý Gia Thanh Nghiêm Thế Phiên Bá Nghị
Lỗ Chấn Thuận Thiệu Nguyên Tiết Huy Hồ
Advertisement