Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Viên sô cô la thần kỳ (tựa gốc: 情人眼裏高一D)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Huỳnh Tông Trạch Cận Lực Tín Hà Thao
Từ Tử San Tạ An Phì Minh Thảo
Trần Sơn Thông Trương Thế Xuân Nguyễn Vinh
Vương Tổ Lam Cung Nhân Đồng Khánh Văn
Nguyễn Tiểu Nghi Kinh Chỉ Cao Tuyết Mai
Câu Vân Tuệ Dương Tiên Hoa Thanh Bình
Ngải Uy Lý Trọng Đức Huy Hồ
La Mẫn Trang Dung Tẩu Nhi Thùy Trang
Lâm Tử Thiện Thái Trác Nghiêm Trần Tuấn
Vương Thanh Trịnh Trung Kê Huy Hồ
Trần Quốc Bang Wilson Huy Hồ
Tần Hoàng Tiến sĩ Huy Hồ
Các dvlt khác: Khánh Phương, Bích Ngọc & Đình Tuấn
Advertisement