Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Về với nhân gian (tựa gốc: 衝上人間)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Quách Tấn An Cổ Đức Minh Nguyễn Vinh
Trương Gia Huy Phương Chí Long Bá Nghị
Trần Pháp Dung Văn Thiếu Anh Bích Ngọc
Trương Khả Di Lâm Gia Nghi Thanh Phúc
Viên Thể Vân Triệu Thục Mỹ Thu Hương
Lâm Hiểu Phong Chu Tiểu Ba Thế Phương
Vương Thanh V sai Thế Thanh
La Mãng Dư Chấn Khoa Thế Thanh
Bá Nghị (Tập 4)
Mã Đức Chung Tiền Quốc Vinh Bá Nghị
Lý Long Cơ Văn Quảng Thành Thế Thanh
Thế Phương (Tập 4)
Hoàng Khải Hân Lâm Quắc Hồng Thu Hương
Hạ Bình Từ Bảo Bảo Bích Ngọc
Hỗ trợ: Ngọc Anh
Advertisement