Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Vẻ đẹp bị đánh cắp (tựa gốc: 無頭東宮)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trần Diệu Anh Lăng Vân Thùy Trang
Thu Hương (Tập 6)
Hướng Hải Lam Sở Sở / Cận Thi Thi Bích Ngọc
Trương Triệu Huy Hoàng thượng Bá Nghị
Mạch Trường Thanh Phùng Lạc Nhân Bá Nghị
Hứa Thiệu Hùng Lăng Thiết Thế Phương
Ngao Gia Niên Triệu Hy Nguyễn Vinh
Đỗ Đại Vỹ Lăng Đan Thế Phương
Lý Vỹ Kỳ Vạn Sơn Thế Phương
Thế Thanh (Tập 13)
Ngụy Tuấn Kiệt Tiêu Đào Nguyễn Vinh
Trần Vịnh Nhàn Phùng Sâm Nhi Thu Hương
Lưu Giang Quan Đỉnh Thế Thanh
Quan Bảo Tuệ Dung đại tỷ Thu Hương
Bích Ngọc (Tập 17)
Hạ Bình Hoàng Thái Hậu Thu Hương
Thùy Trang (Tập 17)
Hỗ trợ lồng tiếng: Ngọc Anh
Advertisement