Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Vạn Phụng Chi Vương (tựa gốc: 萬凰之王)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trần Cẩm Hồng Ái Tân Giác La Miên Ninh (Đạo Quan Hoàng Đế) Nguyễn Vinh
Hồ Hạnh Nhi Đồng Giai Nguyên Uyển Tuyết Nương
Tuyên Huyên Nữu Hổ Lộc Y Lan Bích Ngọc
Trần Sơn Thông Ái Tân Giác La Miên Hân Khánh Văn
Hồ Định Hân Bác Nhĩ Tế Cát Đặc Tĩnh Du Khánh Phương
Mã Trại Quách Giai Lạc Hân Minh Hương
Huỳnh Thục Nghi Cung Từ Hoàng Thái Hậu  Minh Hương
Trương Quốc Cường Vệ Phúc An Thế Thanh
Lưu Gia Huy Đồng Giai Thư Minh A Bá Nghị
Giang Mỹ Nghi Lưu Giai Phức Hinh Minh Huyền
Trình Khả Vi Thôi Ma Ma Tuyết Nương
Trần Mỹ Thi Thái Kiều Minh Hương
Quách Phong Mục Chương A Huy Dũng
Huỳnh Trí Hiền Ngạc Thái Huy Dũng
Giang Hán Di Linh Thế Thanh
Trần Tú Châu Đông Giai Khánh Phương
Advertisement