Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Vượt lên chính mình (tựa gốc:飛短留長父子兵)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiệg Việt
Trịnh Gia Dĩnh Phạm Thiên Lãng Nguyễn Vinh
Trần Tùng Linh Bành Trừng Ý Nhi
Trần Mẫn Chi Cao Trác Kỳ Tuyết Nương
Lê Diệu Tường Hà Tổ Thăng Thành Nhân
Lưu Đan Phạm Quang Vinh Bá Nghị
Lưu Xước Kỳ Cristy Thu Hương
Đàm Tiểu Hoàn Lâm Tuệ Tư Thu Hương
Diêu Lạc Di La Phú Quyên Tuyết Nương
Quan Y Đồng Bành Khiết Thu Hương
Huỳnh Gia Lạc Phạm Thiên Minh Thành Nhân
Trình Khả Vi Diêu Thục Anh Tuyết Nương
La Lạc Lâm Bành Căn Nguyễn Vinh
Dương Lạc Đình Mia Thu Hương
Trương Anh Tài Phùng Đức Thuận Huy Hồ
Đới Chí Vỹ Mạc Chí Hiền Huy Hồ
Advertisement