Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Tuyết sơn phi hồ (tựa gốc: 雪山飛狐)

Phân vai[]

Quảng Tá Huy - Văn Thái Lai Phùng Hiểu Văn - Lạc Băng Lương Tư Hạo - Tâm Nghiễn Bào Phương - Vô Điền Lý Cương - Dư Ngư Đồng
Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Huỳnh Nhật Hoa Hồ Nhất Đao Thế Thanh
Thiệu Mỹ Kỳ Lãng Kiếm Thu Thanh Phúc
Trần Cẩm Hồng Hồ Phỉ Thế Phương
Xa Thi Mạn Miêu Nhược Lan Thu Hương
Đằng Lệ Danh Nhiếp Tang Thanh Bích Ngọc
Lưu Hiểu Đồng Yêu Nhất Nhất Thu Hương
Ngụy Tuấn Kiệt Phúc Khang An / Trần Gia Lạc / Càn Long Thế Thanh / Nguyễn Vinh / Bá Nghị
Lương Gia Huy Điền Quy Nông Nguyễn Vinh
Liêu Khải Trí Bình A Tứ Bá Nghị
Doãn Dương Minh Miêu Nhân Phụng Bá Nghị
Lưu Gia Huy Thạch Vạn Điền/ Thạch Vạn Sơn Thế Thanh
Tào Chúng Nam Lan  Thanh Phúc
Tần Hoàng Triệu Bán Sơn Nguyễn Vinh
Bá Nghị
Dung Cẩm Xương Thương Bảo Chấn Thế Thanh
Lạc Ứng Quân Lý Tự Thành Bá Nghị
Lưu Giang Diêm Cơ Thế Phương
Lỗ Chấn Thuận Đỗ Hy Mạnh Thế Thanh
La Lan Phúc lão phu nhân Bích Ngọc
Advertisement