Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Truy tìm bằng chứng II (tựa gốc: 鑑證實錄II)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lâm Bảo Di Tăng Gia Nguyên Thế Phương
Lỗ Văn Kiệt Tăng Gia Kiều Thế Thanh
Nguyễn Vinh (Tập 10)
Trần Mỹ Kỳ Niếp Bảo Ý Thanh Phúc
Lý Quốc Lân Đỗ Tử Tuấn Nguyễn Vinh
Trần Tuệ San Niếp Bảo Ngôn Bích Ngọc
Chung Lệ Kỳ Niếp Tân Tân Bích Ngọc
Lý San San Thái Tiểu Đan Thu Hương
Thái Tử Kiện Vương Anh Kiệt Nguyễn Vinh
Liêu Khải Trí Vương Anh Niên Bá Nghị
Lưu Khải Uy Dương Chí Luân Nguyễn Vinh
Trần Thiếu Hà Viên Thiên Tình Bích Ngọc
Hải Tuấn Kiệt Viên Thiên Minh Thế Thanh
Nguyễn Vinh (Tập 10)
Tần Hoàng Tần Diệu Cầu Bá Nghị
Advertisement