Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Truy tìm bằng chứng (tựa gốc: 鑑證實錄)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lâm Bảo Di Tăng Gia Nguyên Thế Phương
Bá Nghị (Tập 5 - 6, 10, 13 - 16)
Lỗ Văn Kiệt Tăng Gia Kiều Thế Thanh
Nguyễn Vinh (Tập 12)
Trần Mỹ Kỳ Nhiếp Bảo Ý Thanh Phúc
Trần Tuệ San Nhiếp Bảo Ngôn Bích Ngọc
Chung Lệ Kỳ Nhiếp Tân Tân Bích Ngọc
Lý San San Thái Tiểu Đan Thu Hương
Mạc Khả Hân Hồng Lệ Anh Thanh Phúc
Hà Bửu Sinh Đổng Ngạn Phong Nguyễn Vinh
Quách Chính Hồng Tào Chí Duệ Thế Thanh
Lý Quốc Lân Đỗ Tử Tuấn Thế Thanh
Thế Phương (Tập 12)
Uông Lâm Phan Hạnh Dao
Lưu Mỹ San Kim Diệu Linh
Tần Hoàng Tần Diệu Cầu Nguyễn Vinh (Tập 1 - 4)
Bá Nghị
Advertisement