Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Truyền thuyết Liêu Trai II (tựa gốc:聊齋貳)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Mạch Trường Thanh Chu Nhĩ Đáng Bá Nghị
Lương Dĩnh Nhan Kiều Nương Thu Hương
Trương Tuệ Nghi Chương Vân La Thanh Phúc
Lạc Ứng Quân Lục Phán Nguyễn Vinh
Lữ Tụng Hiền Cam Ngọc Thế Phương
Lương Tiểu Băng A Anh  Bích Ngọc
Quách Chính Hồng Thạch Vân Đình Thế Thanh
Tô Ngọc Hoa Tương Quần Thanh Phúc
Trần Hạo Dân Thạch Thiên Sinh Thế Phương
Mạch Trường Thanh Vương Lục Lang Bá Nghị
Lưu Ngọc Thúy Hứa Đan Phụng Thu Hương
Lương Vinh Trung Trương Đại Dũng (Hậu nhân Dương Gia Thương) Thế Phương
Tô Ngọc Hoa Tô Cẩm Sắt Thanh Phúc
Trần Hạo Dân Tang Hiểu Thế Phương
Lưu Ngọc Thúy Liên Hương (Hồ yêu) Thu Hương
Lữ Tụng Hiền An Quân Dương Thế Phương
Trương Tuệ Nghi Hoa Cô Tử (Hồ yêu) Thanh Phúc
Advertisement