Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Truyền thuyết Liêu Trai (tựa gốc:聊齋)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Ông Gia Minh Trương Vu Đan Trung Châu
Dương Lệ Thanh Lỗ Kim Thể / Lỗ Hàm Châu Thanh Phúc
Tào Chúng Du Phụng Văn Huỳnh Hoa
Trương Triệu Huy Võ Thường Ưu Trung Châu
Tiền Tiểu Hào  Điền Thất Lang Nguyễn Vinh
Dương Lệ Thanh Lưu Mộc Liên Thanh Phúc
Ông Gia Minh Kim Sinh Sắc Trung Châu
Lý Quốc Lân Đổng Quý Thế Phương
La Gia Lương Vương Nguyên Phong Thế Thanh
Du Tiểu Phàm Tiểu Thúy Bích Ngọc
La Gia Lương Vương Đỉnh Thế Thanh
Du Tiểu Phàm Ngũ Thu Nguyệt Bích Ngọc
Advertisement