Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Truyền tích thần kỳ (tựa gốc:搜神傳)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trần Cẩm Hồng Án Hỷ / Án Kiên Khánh Văn
Trần Hạo Dân Thạch Cảm Đang Hà Thao
Chung Gia Hân Kế Thể Chi Bích Ngọc
Hồ Định Hân Ca Lâu La Thanh Bình
Âu Cẩm Đường Can Tướng Huy Dũng
Huệ Anh Hồng Thảo Vong Ưu / Ngưng Bích Tuyết Mai
Trần Khải Di Tưởng Sảnh Thanh Bình
Đàm Tiểu Hoàn Vô Cực Thiên Tôn Tuyết Mai
Trịnh Tử Thành Ngọc Hành Tử Hà Thao
Vu Dương Kế Thân Đình Tuấn
Lý Tư Hân Thạch Cảm Ngôn Tuyết Mai
Thái Tử Kiện Hà Bá Đình Tuấn
Trình Khả Vi Thạch Đậu Thị Bích Ngọc
Phan Quan Tâm Tiểu Xuân
Huỳnh Văn Tiêu A Bảo
Cam Tử Chính A Sinh
Quách Đức Tín Tưởng Kim Khánh Văn
Lương Gia Vịnh Tiểu Điềm
Mã Hải Luân Mẹ Sanh Thanh Bình
Lê Bỉ Đắc Dạ Du Thần Đình Tuấn
Lưu Hiểu Đồng Nhật Du Thần Tuyết Mai
An Đức Tôn Hoàng Đại Tiên Đình Tuấn
Dư Tử Minh Thái Thượng Lão Quân Huy Dũng
Advertisement