Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Trung Nguyên kiếm khách II (tựa gốc:燕翎义薄云天)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Địch Long Triệu Thiên Hào
Ngô Thiên Tâm Triệu Yến Linh Bích Ngọc
Long Thiếu Cường Tư Mã Vô Tình Nguyễn Vinh
Tần Hào Âu Dương Vô Địch Hà Thao
Ngọ Mã Giả Hồ Thổ Huy Hồ
Ứng Hiểu Vy Triệu Kỳ Anh
Lâm Tú Linh Triệu Mộng Kiều Tuyết Mai
Advertisement