Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Trung Nguyên kiếm khách (tựa gốc:中原镖局)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Địch Long Triệu Thiên Hào Tuấn Khôi
Dương Lệ Thanh Triệu Yến Linh Kiều Oanh
Nguyên Bưu Tư Mã Bất Bình Đình Tuấn
Tần Hào Âu Dương Vô Địch Thành Nhân
Ngọ Mã Giả Hồ Thổ Đình Tuấn
Ứng Hiểu Vy Triệu Kỳ Anh Khánh Phương
Lâm Tú Linh Triệu Mộng Kiều Ý Nhi
Long Long Dương Văn Dực Huy Hồ
Ngọc Thượng Thái Hán Anh Huy Hồ
Địch Uy Đoạn Trường Hồng Thành Nhân
Advertisement