Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Trần Tuấn là một nam diễn viên lồng tiếng

Phim truyện[]

Năm lồng tiếng Tựa phim Diễn viên Vai diễn
2008 Muối mặn thâm thù Quách Đức Tín Châu Vĩnh Tường
2009 Xứng danh tài nữ Trần Vinh Tuấn Chu Quảng
2009 Đội điều tra đặc biệt II La Trọng Khiêm Chiêm Thụ Bang
2009 Trái bí lớn Bành Hoài An Ngọc Hoàng
La Quán Phong Trái bí trai
2009 Anh hùng trong biển lửa Trần Vũ Sâm La Khắc Minh
2009 Học cảnh truy kích Trần Khôn Quách Khải Bang
2009 Cung tâm kế Vu Dương Lưu Tùng Bá
2010 Bồ Tùng Linh Giang Vinh Huy Đổng Tự Minh
2010 Kỳ án nhà Thanh II Lý Tư Tiệp Ngưu Đại Lực / Gối thần
Đới Diệu Minh Lôi Minh
Lý Thành Xương Tát Ma Lạt A Tề (Quận Mã)
Lâm Tử Thiện Chư Cát Lương
2010 Thu Hương và Đường Bá Hổ Lý Tư Tiệp Khuất Cơ
2010 Độc tâm thần thám Cao Quân Hiền Trương Trí Kiệt
2010 Những vụ án kỳ lạ Trần Quốc Bang Hà Anh Tiêu
2010 Công chúa giá đáo Nguyễn Triệu Tường Kim Đa Phúc
2010 Viên sô cô la thần kỳ Lâm Tử Thiện Thái Trác Nghiêm
2010 Nghĩa hải hào tình Ngao Gia Niên Đường Cát
2010 Hình cảnh Cổ Minh Hoa Lỗ Hanh
2010 Ông xã vạn tuế Chu Đức Duy Trình Ý Tường
2010 Phi nữ chính truyện Dương Thụy Lân Tề Minh
Trương Hán Bân Mạch Kiến Khang
Advertisement