Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Trạng sư đại náo (tựa gốc: 舌劍上的公堂)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Quách Tấn An Trương Tứ Duy Nguyễn Vinh
Điền Nhụy Ni Trần Chân Chân Bích Ngọc
Giản Mộ Hoa Châu Lan Minh Thảo
Vương Quân Hinh Tôn Sở Sở Minh Thảo
Trịnh Tử Thành Tô Chuẩn Nguyễn Vinh
Lý Thành Xương Trần Mộng Cát Huy Hồ
Hoàng Thúy Như Châu Cúc Tuyết Nương
Mạch Trường Thanh Hạ Hầu Vũ / Hạ Hầu Dũng Bá Nghị
Trương Quốc Cường Phan Kính Toàn Thế Thanh
Lâm Hiểu Phong Phan Nhĩ Danh Khánh Văn
Hứa Diệc Ni A Độc Minh Hương
Trịnh Tuấn Hoằng Thái Đa Hoa Khánh Văn
Dư Tử Minh Lỗ Bưu Huy Hồ
Hạ Bình Hạ Ngọc Lan Tuyết Nương
Khang Hoa Quan Hỉ Phụng Minh Hương
Trương Dĩnh Khang Phàn Canh Huy Hồ
Tuyết Ni Bao Hương Tuyết Nương
Nguyễn Chính Phong Chung Thế Kiệt Khánh Văn
Vu Dương Cầu Thanh Cao Huy Hồ

Thông tin thêm[]

Phim được phát sóng trên HTV2 từ ngày 21 tháng 7, 2014.

Advertisement