Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Trường học mật cảnh (tựa gốc: 點解阿Sir係阿Sir)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trần Hào La Diệu Hoa Bá Nghị
Dương Di Hà Diệu Tuyết Tuyết Nương
Ngô Trác Hy Trình Văn Lực Thành Nhân
Chung Gia Hân Cổ Gia Lam Bích Ngọc
Tưởng Chí Quang Phan Quốc Thành Huy Hồ
La Lạc Lâm Tưởng Hồng Nguyễn Vinh
Lý Quốc Lân Cao Tân Thế Thanh
Tăng Vĩ Quyền Nghệ Phong Huy Hồ
Châu Thông La Chấn Ban Huy Hồ
Lý Lệ Lệ Thái Kiều Tuyết Nương
Lê Bỉ Đắc La Đại Quý Bá Nghị
Bạch Bưu Hà Niên Phát Huy Hồ
Phùng Tố Ba Phương Thái Phân Bích Ngọc
Trương Dĩnh Khang Hà Nhật Thăng
Chu Huệ Mẫn Cổ Gia Thiển Minh Hương
La Quan Mãn Trương Bá Toàn Thành Nhân
Lạc Đồng Chung Gia Bảo Minh Huyền
Lý Thành Xương Lý Trác Hào Thế Thanh
Advertisement