Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Trò chơi may rủi (tựa gốc: 騙中傳奇)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trương Gia Huy Dư Trung Chính Bá Nghị
Tuyên Huyên Giang Ngọc Lân Bích Ngọc
Tiền Gia Lạc Cố A Tĩnh Thế Thanh
Thế Phương (Tập 7 - 9)
Uyển Quỳnh Đan Cửu Cân Nhị Thu Hương
Trương Ngọc San Tiền Bảo Nhi Thu Hương
Hồ Phong Dư Thật Nguyễn Vinh
Liêu Khải Trí Cố Tàn Sinh Nguyễn Vinh
La Lạc Lâm Tiền Phương Khổng Nguyễn Vinh
Joe Junior Giang Thủ Ngôn Thế Phương
Thế Thanh (Tập 17 - 18)
Lưu Quế Phương Thiện Tín (Tú bà Di Hồng Viện) Thanh Phúc
Thái Tử Kiện Dư Khánh Nguyễn Vinh
Lư Khánh Huy Đỗ Thừa Khang Nguyễn Vinh
Lưu Gia Huy Hòa Thân Nguyễn Vinh
Ngải Uy Ung Chính Thế Phương
Thang Doanh Doanh Minh Nguyệt Thu Hương
Quảng Văn Tuân Xuân Hoa Bích Ngọc
Uông Lâm Như Ngọc Thu Hương
Advertisement