Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Tiệm bánh Gateau (tựa gốc: 情迷黑森林)

Lồng tiếng[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng
Mã Đức Chung Cao Căn Bá Nghị
Hồ Hạnh Nhi Đường Sương Tuyết Nương
Trần Văn Viên Đậu Khả Khả Thanh Bình
Hồ Nặc Ngôn Tôn Vũ Lạc Thành Nhân
Văn Tụng Nhàn Sa Lạp Thanh Bình
Lưu Gia Huy Đường Sâm Huy Hồ
Lư Hải Bằng Sa Ông Huy Hồ
Tư Đồ Thoại Kỳ Đường Triêm Thành Nhân
Đặng Nhất Quân Bố Lang Thế Thanh
Huy Hồ (Tập 12)
Hà Quốc Vinh Jean Paul Thế Thanh
Bá Nghị (Tập 16)
Vương Thanh Trương Đặng Phát Thế Thanh
Bá Nghị (Tập 12, 16)
Lý Phong Khúc Kỳ / Đàm Hồi Hương Ý Nhi
Mã Đề Lộ Mậu Tư Ý Nhi
Ngải Uy Dư Giảo Huy Hồ
Thái Tử Kiện Robert Thế Thanh
La Quan Lan Tư Chỉnh Tứ Nương Ý Nhi
Advertisement