Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Tiểu Bảo và Khang Hy (tựa gốc: 小寶與康熙)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trương Vệ Kiện Vi Tiểu Bảo Thế Phương
Đàm Diệu Văn Khang Hy Nguyễn Vinh
Lâm Tâm Như Kiến Ninh Thu Hương
Ngô Thần Quân Song Nhi Bích Ngọc
Chu Ân A Kha / Trần Viên Viên Thu Hương
Trương Tây] Mộc Kiếm Bình Thu Hương
Mạch Gia Kỳ Phương Di Bích Ngọc
Trần Pháp Dung Long Nhi / Thái hậu Bích Ngọc
Thư Kỳ Tiểu Kim Ngư Thu Hương
Lương Gia Nhân Hồ Đắc Đế Thế Thanh
Trịnh Y Kiện Trần Cận Nam Thế Thanh
Ngô Mạnh Đạt Hải Đại Phú Thế Thanh
Từ Cẩm Giang Ngao Bái Bá Nghị
Hoàng Nhất Phi Đa Long Bá Nghị
Ngô Hoán Nghi Vi Xuân Hoa Ngọc Anh
Trương Chấn Hoàn Ngô Tam Quế Nguyễn Vinh
Trần Quan Thái Hồng giáo chủ Thế Thanh
Trịnh Quốc Lâm Trịnh Khắc Sảng Bá Nghị
Trác Phàm Ngô Ứng Hùng Thế Thanh
Lý Phỉ Cửu Nan sư thái Bích Ngọc
Advertisement