Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Tiền là tất cả (tựa gốc:天降財神)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Âu Dương Chấn Hoa Thần Tài Thế Thanh
Quách Tấn An Dương Tây Tựu  Nguyễn Vinh
Thế Phương (Tập 4-6)
Tào Tế Dương Khôn 
Trương Cẩm Trình Lí Vạn Giai  Thế Phương
Bạch Nhân Khu Ngọc Phân  Huỳnh Hoa
Đặng Dục Vinh Chú Vượng Chung Châu
Hạ Thiều Thanh Dương Đông Thành Chung Châu
Nguyễn Vinh (Tập 19-20)
Lương Vịnh Lâm   Mã Bảo Châu Bích Ngọc
 Lăng Hán Thê Tương Lão 
Trần Địch Khắc Thọ Tinh Công  Chung Châu
Thế Phương (Tập 19-20)
Lí Quế Anh  Quan Âm Thanh Phúc
Trần Diệu Anh Âu Dương Trinh Đức Thanh Phúc
Từ Hào Doanh Lâm Lâm Huỳnh Hoa
Mã Đức Chung Vicent Chung Châu
Thế Thanh (Tập 19-20)
Đằng Lệ Minh Sầm Doanh Doanh Bích Ngọc
Huỳnh Hoa (Tập 9)
Huỳnh Kỷ Doanh Diệu Diệu Huỳnh Hoa
Advertisement