Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Tiềm hành truy kích (tựa gốc: 潛行狙擊)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Song Minh (HTV2) Đạt Phi Media
Lưu Tùng Nhân Củng Gia Bồi (Harry) Thế Thanh Đạt Phi
Tạ Thiên Hoa Lương Tiếu Đường (Laughing) Bá Nghị Trường Tân
Trần Pháp Lai Tiêu Khải Luân (Karen)/ Chu Vọng Tình (Jodie) Tuyết Nương Phương Minh
Huỳnh Tông Trạch Tô Tinh Bách (Micheal - Co Què) Nguyễn Vinh Minh Triết
Từ Tử San Diêu Khả Khả (Paris) Bích Ngọc Thùy Dương
Trương Quốc Cường Mạc Nhất Liệt Bá Nghị Trường Tân
Giang Mỹ Nghi Viên Quân Lam Minh Huyền Phương Minh
Quách Chính Hồng Tư Đồ Khải Thành Nhân Minh Triết
Huỳnh Trí Hiền Đặng Quốc Bân Khánh Văn Minh Triết
Huỳnh Trí Văn Mông Tâm Lăng (Vicky) Minh Hương Thùy Dương
Âu Dương Tĩnh Dương Lập Thanh Khánh Văn Minh Triết
Vu Dương Bằng Ứng Cầu (Victor) Thành Nhân Minh Triết
Chu Chí Khang Tôn Thiểu Kiệt Thành Nhân
La Quân Mãn Quách Định Thiên Khánh Văn
Lâm Dĩnh Đồng Lâm Bảo Điền (Bubble) Bích Ngọc Phương Minh
Hàn Mã Lợi Hà Tú Mỹ Minh Hương
Thẩm Chấn Hiên Hà Tứ Đăng Khánh Văn
Thành Nhân (Tập 24 - )
Advertisement