Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thu Hương và Đường Bá Hổ (tựa gốc: 秋香怒點唐伯虎)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trần Hào Đường Bá Hổ Hà Thao
Hồ Hạnh Nhi Thu Hương Minh Thảo
Hạ Vũ Hoa Hồng Sơn Huy Hồ
Hàn Mã Lợi  Ân Tú Tuệ Thanh Bình
Diêu Doanh Doanh Lý Ngọc Kiều Thùy Trang
Lý Tư Tiệp Khuất Cơ Trần Tuấn
Diêu Tử Linh  Thạch Lựu Tuyết Mai
Âu Thoại Vĩ  Hạ Anh Hùng Nguyễn Vinh
Lê Nặc Ý Chu Hậu Chiếu Khánh Văn
Tăng Vỹ Quyền Chu Thần Hào Huy Hồ
Trần Pháp Lai Chu Đình Ngọc Bích Ngọc
Mạch Trường Thanh Bào Thế Kiệt Hà Thao
Lâm Thục Mẫn Xảo Liên Khánh Phương
Lỗ Chấn Thuận Mã Cao Đình Tuấn
Dương Minh Hạ Hầu Dũng Đình Tuấn
Advertisement