Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thiếu niên tứ đại danh bổ (tựa gốc:少年四大名捕)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lâm Phong Thành Nhai Dư / Vô Tình Thành Nhân
Mã Quốc Minh Thiết Du Hạ / Thiết Thủ Huy Hồ
Trần Kiện Phong Thôi Lược Thương / Truy Mệnh Nguyễn Vinh
Ngô Trác Hy Lãnh Lăng Khí / Lãnh Huyết Thành Nhân
Từ Tử San Tang Chỉ Nghiên Minh Thảo
Lý Thi Vận Lam Nhược Phi Ý Nhi
Lâm Gia Huê Chư Cát Chính Ngã Huy Hồ
Điền Nhụy Ni Khúc Yên Hồng Minh Thảo
Trần Sơn Thông Lăng Tiểu Cốt Nguyễn Vinh
Cung Thiện Đồng Lăng Tiểu Đao Tuyết Nương
Lý Mỹ Tuệ Thiết Du Đông Tuyết Nương
La Lạc Lâm Thiết Phủ Nguyễn Vinh
Lưu Gia Huy Lam Phá Thiên Huy Hồ
Lạc Ứng Quân Lăng Lạc Thạch Thành Nhân
Đàm Tiểu Hoàn Liễu Phiêu Tuyết Thùy Trang
Tăng Vỹ Quyền Triệu Xương Nguyễn Vinh
Lưu Giang Thái Kinh Huy Hồ
Advertisement