Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thiên sứ của địa ngục (tựa gốc: 地獄天使)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Trần Khải Thái Triệu Bão Thạch Nguyễn Vinh
Trương Khả Di Khu Học Nhi Thanh Phúc
Tô Ngọc Hoa Chu Chỉ San Huỳnh Hoa
Quan Bảo Tuệ Nhậm Như Ngọc Bích Ngọc
Hứa Thiệu Hùng Dư Thiếu Đông Thế Phương
Mã Đức Chung Lục Hạo Vũ Thế Thanh
Nguyễn Vinh (Tập 10)
Phan Chí Văn Quan Gia Lạc Thế Phương
Huỳnh Khải Hân Lư Ngọc Phấn Bích Ngọc
Hàn Mã Lợi Trịnh Tiểu Quyên Thanh Phúc
Bào Phương Dịch Khả Phong Thế Thanh
Trương Anh Tài Nhậm Bán Sinh Nguyễn Vinh
Lương Kiện Bình Wasabi Thế Thanh
Hà Anh Vỹ Quan Chí Hùng Thế Thanh
Thái Quốc Khánh Phó Quốc Đống Bá Nghị
Advertisement