Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thiên địa nam nhi (tựa gốc:天地男兒)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
1996 (FFVN) 2015 (SCTV9)
Trịnh Thiếu Thu Từ Vĩnh Bang Thế Phương
Trung Châu (Tập 12 - 24)
Anh Luân
La Gia Lương Từ Gia Lập Thế Thanh Chí Hiếu
Trương Trí Lâm La Tử Kiện Nguyễn Vinh Ngọc Thiện
Ngũ Vịnh Vy La Huệ Phương Huỳnh Hoa Ý Nhi
Trần Tùng Linh Phương Xảo Dung Bích Ngọc
Huỳnh Hoa (Tập 47 - 51)
Bích Ngọc
Tuyên Huyên Trương Tuyết Dinh Bích Ngọc
Thanh Phúc (Tập 47 - 51)
Huệ Phụng
Cổ Thiên Lạc Diệp Vĩnh Khang Thế Phương
Thế Thanh (Tập 12 - 24)
Bình Nguyên
Trần Chỉ Thanh Diệp Hiểu Phong Bích Ngọc
Thanh Phúc (Tập 47 - 51)
Huệ Phụng
Trương Phụng Ni Tống Đình Bích Ngọc (Vài tập đầu)
Thanh Phúc
Bích Ngọc
Lý Tử Hùng Diệp Vĩnh Xương Thế Thanh Bình Nguyên
Trương Triệu Huy Trần Phi Hành Trung Châu Chí Hiếu
Quan Hải Sơn Diệp Thắng Thế Phương
Văn Ngà (Tập 14-15)
Trung Châu (Tập 16-24)
Ngọc Thiện
Trương Khả Di Diệp Hiểu Băng Thanh Phúc Ý Nhi
Phan Chí Văn Diệp Vĩnh Cơ Trung Châu Hoài Bảo
Bành Tử Tịnh Từ Gia Nghi Huỳnh Hoa Huệ Phụng
Tưởng Chí Quang Hứa Viễn Quang Nguyễn Vinh Ngọc Thiện
Advertisement