Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thanh kiếm rồng (tựa gốc: 天龍神劍)

Phân vai[]

Diễn viên Nhân vật Lồng tiếng Việt (2000?)
Miêu Kiều Vỹ Dung Tử Vân Bá Nghị
Lưu Thanh Vân Thanh Long Nguyễn Vinh
Tăng Hoa Thiên Gia Cát Tiểu Thanh Bích Ngọc
Thích Mỹ Trân Nghiêm Thiên Kiều Bích Ngọc
Trần Tú Văn Diễm Nô Bích Ngọc
Vương Thư Kỳ Thượng Quan Thiếu Bạch Nguyễn Vinh
Cao Hùng Dung Khiếu Thiên Thế Thanh
Lý Gia Đỉnh Xích Luyện Ma Vương Nguyễn Vinh
Thạch Kiên Nghiêm Nhất Tiếu Thế Thanh
Lê Diệu Tường Giả mạo Tứ đại chưởng môn Nguyễn Vinh
Hoàng Tân Vô Tâm Đại Sư Bá Nghị
Nghiêm Thu Hoa Tiểu Lang Thế Phương
Lạc Ứng Quân Nghịch Thiên Hành Thế Phương
Bá Nghị
Dư Tử Minh Trung Bá Thế Phương
Cam Quốc Vệ Công Tôn Lãnh Ngạo Thế Thanh
Advertisement