Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thanh kiếm tiềm long (tựa gốc: 尋龍劍俠賴布衣)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Đàm Diệu Văn Lại Bố Y Nguyễn Vinh
Lương Tiểu Băng Thanh Mai Huỳnh Hoa
Hà Bửu Sinh Phó Thiên Hoa Thế Thanh
Lý Mỹ Phụng Triệu Dung Bích Ngọc
Thanh Phúc (Tập 5 - 9)
Lâm Kỳ Hân Hoàn Nhan Phụng Thanh Phúc
Bạch Bưu Tần Cối Nguyễn Vinh
Lý Long Cơ Triệu Cấu Thế Thanh
Lê Hán Trì Lại Trừng Sơn Văn Ngà
Phùng Tố Ba Lại mẫu Thanh Phúc
Lưu Gia Huy Nhạc Phi Thế Thanh
Hồ Việt Sơn Dương Tái Hưng Văn Ngà
Du Minh Hồi Mộng Lão Nhân Văn Ngà
Lâm Thượng Vũ Hoàn Nhan A Cốt Đả Thế Thanh
Quan Tinh Phương Vinh Thế Thanh
Mã Hải Luân Vương Thị Huỳnh Hoa
Trần Địch Khắc Cửu Tuyệt Pháp Vương Văn Ngà
Advertisement