Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Ỷ thiên đồ long lý (tựa gốc:倚天屠龍記)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
FFVN (SGF) HTV2
Ngô Khải Hoa Trương Vô Kỵ Thế Phương Khánh Văn
Lê Tư Triệu Mẫn Bích Ngọc Bích Ngọc
Xa Thi Mạn Chu Chỉ Nhược Thu Hương Minh Thảo
Lưu Tùng Nhân Trương Thúy Sơn Bá Nghị Thế Thanh
Mễ Tuyết Ân Tố Tố Bích Ngọc Tuyết Nương
Lạc Ứng Quân Tạ Tốn Bá Nghị Huy Hồ
Lưu Gia Huy Viên Chân / Thành Côn Bá Nghị Nguyễn Vinh
Trương Triệu Huy Dương Tiêu Nguyễn Vinh Thế Thanh
Châu Thông Trương Tam Phong Thế Phương Huy Hồ
Lý Quốc Lân Du Đại Nham
Mạc Gia Nghiêu Ân Lê Đình Bá Nghị Bá Nghị
Đằng Lệ Minh Kỷ Hiểu Phù / Dương Bất Hối Thu Hương Tuyết Nương
Giang Hy Văn Tiểu Siêu Ngọc Anh
Trần Thể Lam Ân Ly / Châu Nhi Bích Ngọc Minh Hương
Tào Vĩnh Liêm Tống Thanh Thư Thế Thanh
Advertisement