Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thử thách nghiệt ngã (tựa gốc: 創世紀)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
La Gia Lương Diệp Vinh Thiêm Bá Nghị
Quách Tấn An Mã Chí Cường Nguyễn Vinh
Trần Cầm Hồng Hứa Văn Bưu Thế Phương
Cổ Thiên Lạc Trương Tự Lực Thế Thanh
Quách Khả Doanh Sầm Dĩnh Hân Thanh Phúc
Thu Hương (Tập 34 - 36)
Trần Tuệ San Hoắc Hy Hiên Bích Ngọc
Thái Thiếu Phân Điền Ninh Bích Ngọc
Uông Minh Thuyên Phương Kiện Bình Thanh Phúc
Bích Ngọc (Tập 34 - 36)
Thiệu Mỹ Kỳ Bành Chỉ Uy Thu Hương
Ngô Kỳ Long Diệp Vinh Hanh Thế Thanh
Tần Bái Diệp Hiếu Lễ Nguyễn Vinh
Bá Nghị (Tập 6)
Quách Phong Hoắc Cảnh Lương Bá Nghị
Mã Đức Chung Diệp Vinh Tấn Bá Nghị
Lý Vỹ Kỳ Diệp Vinh Nghị Nguyễn Vinh
Huệ Anh Hồng Lưu Tuyết Linh Bích Ngọc
Quách Thiếu Vân Hà Bội Kỳ Thu Hương
Lưu Khải Uy Diệp Vinh Trạch Nguyễn Vinh
Châu Thông Diệp Hiếu Cần Thế Phương
Tuyết Ni Lý Bích Trân Thanh Phúc
Thu Hương (Tập 34 - 36)
Diệp Bội Vân Diệp Nhã Vấn Thu Hương
La Lạc Lâm Mã Thành Tài Bá Nghị
Hàn Mã Lợi La Bảo Châu Bích Ngọc
Advertisement