Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thủ lĩnh Tsubasa (tựa gốc:キャプテン翼) là bản làm lại của Tsubasa - Giấc mơ sân cỏ (1983).

Phân vai[]

Đạo diễn chuyển âm: Trần Vũ
Nhân vật Lồng tiếng Việt
Tsubasa Tuấn Anh
Wakabayashi Quang Tuyên
Misaki, Robert Hoàng Khuyết
Ba Tsubasa Trần Vũ
Mẹ Tsubasa Thu Huyền
Anego Thu Hiền
Okawa Masaru Kim Ngọc
Ishizaki, Kojiro, Wakashimazu Minh Vũ
Oda Hoài Thương
Urabe Kim Anh
Advertisement