Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên - Phần 3 (tựa gốc: 少年包青天Ⅲ之天芒传奇)-

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Đặng Siêu Bao Chửng  Hà Thao
Triệu Dương Công Tôn Sách  Khánh Văn
Thích Tiểu Long Triển Chiêu  Huy Dũng
Tần Lệ  Tiểu Man  Xuân Uyên
Dương Dung Tiểu Phong Tranh  Bích Ngọc
Dương Lệ Hiểu Tiểu Ly Tuyết Mai
Cổ Nhất Bình Tống Nhân Tông Huy Dũng
Hà Trung Hoa Bàng Thống  Đình Tuấn
Ổ Thiến Thiến Bao Đại Nương Hoàng Yến
Ngô Việt Gia Luật Tuấn Tài  Đạt Phi
Lâm Hảo Tiếu Nương Xuân Uyên
Lý Kiến Nghĩa Phong Lão Đại Đình Tuấn
Dương Vũ Đình Lưu Phu Nhân Tuyết Mai
Hứa Hoàn Sơn Trịnh Vương Đình Tuấn
Hàn Hiểu Tiêu Nhược Thủy Hoàng Yến
Vương Huyễn Y Mộc Lan Đạt Phi
Trương Tuệ Nhị Bạch Bích Ngọc
Đồ Lê Mạn Như Tâm Hoàng Yến
Vương Lam Thanh Liên Bích Ngọc
Advertisement