Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên - Phần 2 (tựa gốc: 少年包青天II)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lục Nghị Bao Chửng Nguyễn Vinh
Nhậm Tuyền Công Tôn Sách Hà Thao
Thích Tiểu Long Triển Chiêu Tuyết Mai
Phạm Băng Băng Tiểu Thanh Đình Xuân Uyên
Lý Hủy Lục Tương Tương Thùy Trang
Lưu Hổ Vương Triều Huy Dũng
Diêu Kiện Mã Hán Hà Thao
Diêu Lập Quần Trương Long Phước Trang
Lý Phi Triệu Hổ Huy Dũng
Đồng Đại Vỹ Tống Nhân Tông Phước Trang
Lưu Uy Tam Liêm Vương Huy Dũng
Công Phương Mẫn Hoa Công Công Phước Trang
Bạch Lạc An Tương Dương Vương Nguyễn Vinh
Advertisement