Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thời niên thiếu của Bao Thanh Thiên (tựa gốc: 少年包青天)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Châu Kiệt Bao Chửng Hà Thao
Huy Dũng (Tập 27 - 40)
Nhậm Tuyền Công Tôn Sách Trọng Hiếu
Thích Tiểu Long Triển Chiêu Minh Thảo
Lý Băng Băng Lăng Sở Sở Minh Thảo
Lưu Di Quân Bàng Phi Yến Thùy Trang
Trịnh Bối Bối  Bao Thẩm Thị Thùy Trang
Trần Đạo Minh Bát Hiền Vương Trọng Hiếu
Vương Hội Xuân Bàng Thái Sư Huy Dũng
Cổ Trí Cương Tống Nhân Tông Hà Thao
Huy Hồ (Tập 35 - 38)
Phước Trang (Tập 39-40)
Hà Trung Hoa Thẩm Lương Phước Trang
Nhiêu Nhiêu Tiểu Ngải Xuân Uyên
Cung Cẩm Đường Công Tôn Chân Phước Trang
Phó Bân Lục Vân (Làng Ẩn Dật) Trọng Hiếu
Trương Nham Lý Cương (Cao Lệ Thái Tử) Trọng Hiếu
Hoàng Quần Lý Hy (Cao Lệ Thất Hoàng Tử) Huy Dũng
Phùng Tiến Cao Thôi Quang Hạo (Cao Lệ Thượng Thư) Hà Thao
Đặng Hiểu Quang Mông Phong Trọng Hiếu
Tạ Khả Khả Thường Vũ Xuân Uyên
Triệu Bôn Tôn Nhật Kinh (Thiên Hồng Thư Viện) Huy Dũng
Trương Đông Thăng Ứng Minh
Tầm Nhất Phong Hạt Tử (Làng Ẩn Dật)
Trần Sở Hàn Giới Hiền (Tướng Quốc Tự) Phước Trang
Bành Tân Khi Dương Khai (Làng Ẩn Dật) Trọng Hiếu
Lưu Hiểu Hổ Trác Vân (Làng Ẩn Dật) Huy Dũng
Trương Nhã Hân Bạch Phụng (Làng Ẩn Dật) Xuân Uyên
Trương Băng Thôi Minh Trung Phước Trang
Quách Minh Tường Thái Trung Nguyên Huy Dũng
Trương Mạn Linh Bàng Phi Xuân Uyên
Hầu Tường Linh Nguyễn Văn Hạo Trọng Hiếu
Lý Tông Tuấn Trương Kinh Phước Trang
Chu Thiên Hoa Bàng Tích Yến Thùy Trang
Tăng Huân Phương Vân Sương
Đàm Hùng Bân Hướng Thiên Vấn Huy Dũng
Hoàng Văn Lợi Châu Bát Cân (Tiểu nhị) Phước Trang
Phú Đại Long Lục Tử Phước Trang
Advertisement