Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thầy hay trò giỏi (tựa gốc: 青出於藍)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Âu Dương Chấn Hoa Giả Tế Tài Thế Thanh
Đào Đại Vũ Tăng Chính Lương Bá Nghị
Quách Khả Doanh Vương Nhược Thi Thanh Bình
Minh Thảo (Tập 7 - 9)
Dương Tư Kỳ Lâm Dĩnh Ân Tuyết Nương
Gia Bích Nghi Trần Hạo Hạo Ý Nhi
Triệu Tụng Như Từ Hạo Nguyệt Tuyết Nương
Chu Vĩnh Hằng Âu Dương Sơn Bá Nghị (Tập 3, 7 - 12)
Thế Phương
Lương Cạnh Huy Bào Húc Minh Huy Hồ
Trịnh Tuấn Hoằng Phùng Ân Đông Bá Nghị (Tập 1 - 3, 7 - 12)
Thế Phương
Huỳnh Gia Lạc Lưu Quốc Hòa Huy Hồ (Trước tập 17)
Bá Nghị
Trình Khả Vi Văn Mỹ Phụng Tuyết Nương
Tần Bái Giả Hoa Tiêu Huy Hồ
Hồ Phong Doãn Quốc Vinh Thế Thanh
Advertisement