Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thần y Hoa Đà (tựa gốc:醫神華佗)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lâm Văn Long Hoa Đà Nguyễn Vinh
Huỳnh Nhật Hoa Tào Tháo Thế Thanh
Doãn Dương Minh Quan Vũ Bá Nghị
Ngũ Vịnh Vy Trương Diệu Tâm Bích Ngọc
Khâu Khải Mẫn Lan Đình Ánh Tuyết
Vương Vĩ Trương Trọng Cảnh Thế Thanh (Tập 1-3)
Thế Phương (Tập 4-8, 9-)
Nguyễn Vinh (Tập 9)
Giang Hân Yến Trương Lan Tâm Ánh Tuyết
Nhâm Cảng Tú Trương Huệ Tâm Thu Hương
La Lan Trần Anh Bích Ngọc
Chung Lệ Kỳ Hoa Ngọc Thu Hương
Vi Gia Hùng Phàn Kha Bá Nghị
Đới Diệu Minh Ngô Phổ Thế Thanh (Tập 1-3)
Thế Phương (Tập 4-)
Trịnh Tử Thành Lý Vấn Thế Thanh (vài tập đầu)
Nguyễn Vinh (Tập 9-)
Dung Cẩm Xương Quang Bình
Thái Quốc Khánh Tào Chân
Cổ Minh Hoa Tào Nhân
Advertisement