Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thần thám Phúc Lộc Thọ (tựa gốc: 荃加福祿壽探案)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Uông Minh Thuyên Tân Triều Đồng Ý Nhi
Vương Tổ Lam Cung Trạch Lam / Mạc Khuê Thúc Khánh Văn
Nguyễn Triệu Tường Cung Độc Lam Bá Nghị
Lý Tư Tiệp Thôi Tư Nguyễn Vinh
Lương Tĩnh Kỳ Nhạc Hiểu Minh Huyền
Thạch Tu Chu Đạt Nhân Thế Thanh
Kim Cương Lôi Kính Thu Thế Thanh
Ngải Uy Địch Hãn Huy Hồ
Giang Hân Yến Lý Thịnh Nữ Minh Hương
Quân Ân Na Chu Lữ Nhược Minh Hương
Thương Thiên Nga Lam Quỳnh Tuyết Minh Hương
Chung Gia Hân Thi Ảnh Bích Ngọc
Câu Vân Tuệ Tập Nhu Bích Ngọc
Trần Nhân Mỹ Lăng Miểu Tát Bích Ngọc
Tào Vĩnh Liêm Tiết Trát Huy Hồ
Vương Thanh Lão Đổng Thế Thanh
Diêu Doanh Doanh Đổng Thái Minh Hương
Advertisement