Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thần thám Lý Kỳ (tựa gốc: 難兄難弟之神探李奇)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
La Gia Lương Lý Kỳ Nguyễn Vinh
Trương Khả Di Trình Bảo Châu Thanh Phúc
Lâm Gia Đống Tạ Tứ Thế Thanh
Thế Phương (Tập 15, 21)
Ngô Ỷ Lợi Thiệu Phương Phương Bích Ngọc
Huỳnh Trí Hiền Đặng Khang Vinh Bá Nghị
Tuyết Ni Trình Song Song Thanh Phúc
Châu Thông Thiệu Thông Thế Phương
Lưu Hiểu Đồng Lạc Bích Cơ Thu Hương
Bích Ngọc (Tập 13 - 15, 19)
Uyển Quỳnh Đan Ngô Ân Lệ Thu Hương
Thanh Phúc (Tập 13 - 15, 19, 21)
Lâm Hiểu Phong Thiệu Gia Minh Bá Nghị
Đằng Lệ Danh Diêu Lệ Na Bích Ngọc
Lạc Ứng Quân Lôi Kính Bá Nghị
Ngải Uy Nhan Bân Thế Phương
Thái Quốc Khánh Lạc Cung Bá Nghị
Hoàng Thành Tưởng Khôn Ca Thế Phương
Tần Hoàng Tạ Bình Bá Nghị
Lương Vịnh Lâm Lộ Lộ Bích Ngọc
Advertisement