Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thần thám Cao Luân Bố (tựa gốc: 神探高倫布)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Lê Diệu Tường Cao Lai Hỷ / Cao Luân Bố Bá Nghị
Ngao Gia Niên Bao Bình An Khánh Văn
Tiêu Chính Nam Thái Phi Long Nguyễn Vinh
Đường Thi Vịnh Mai Muội / Tư Đồ Nam Minh Hương
Mã Trại Kim Y Oa Bích Ngọc
Trần Minh Ân Joanna Rose Minh Thảo
Lương Lệ Oánh Phan Thục Nhàn Minh Thảo
Joe Junior Kim Lộ Dịch Huy Hồ
Bố Vỹ Kiệt Sử Cát Thế Thanh
Đặng Anh Mẫn Lý Cảnh Luân Thế Thanh
Lưu Đan Thái Điền Huy Hồ
Diêu Doanh Doanh Đường Thái Tuyết Nương
Advertisement