Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thám tử lừng danh Conan: Cơn ác mộng đen tối là phim điện ảnh thứ 20 của loạt phim Conan.

Phân Vai[]

Nhân Vật Lồng Tiếng

(Rạp)

Lồng Tiếng

(HTV3)

Conan/Shinichi Hoàng Khuyết Hoàng Sơn
Ran Thuý Hằng
Ai Ái Phương Linh Phương
Curacao Thuỳ Tiên Ngọc Châu
Rei/Tooru Tuấn Anh
Shuichi Minh Vũ
Tiến Sĩ Agasa Chơn Nhơn
Ayumi Kim Ngọc
Genta Thiện Trung Kiêm Tiến
Mitsuhiko Chánh Tín
Megure Trí Luân Kiêm Tiến
Takagi Quang Tuyên
Shiratori Tuấn Anh
Advertisement