Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Anime truyền hình của Thám Tử Lừng Danh Conan từng được TVM Corp, TTN Media, Purpose Media, mua bản quyền phát sóng trên HTV3. Hiện nay thì phim đang được phát sóng trên kênh Youtube POPS Anime.

Hậu Kì[]

Đạo Diễn Chuyển Âm[]

  • Quốc Phát (tập 1-112)
  • Trần Vũ (tập 113-nay)

Biên Dịch, Biên Tập Đối Thoại[]

  • TVM Corp
  • TTN Media
  • Purpose Media & Novel Production

Phân Vai[]

Nhân vật Lồng tiếng Việt
Edogawa Conan/Kudo Shinichi Hoàng Sơn (Tập 1 - 112, 441 - nay)
Hoàng Khuyết (Tập 113 - 440)
Mouri Ran Huyền Chi (Tập 1 - 112)
Thúy Hằng (Tập 113 - nay)
Mouri Kogoro Trần Vũ (Tập 1 - nay)
Haibara Ai Ái Phương (Tập 129 - 213, 441 - nay)
Linh Phương (Tập 225 - 440)
Yoshida Ayumi Thanh Hồng (Tập 1 - 112)
Kim Ngọc (Tập 113 - nay)
Kojima Genta Kiêm Tiến (Tập 1 - 112)
Thiện Trung (Tập 113 - 440)
Hoàng Trí (Tập 441 - nay)
Tsuburaya Mitsuhiko Trường Tân (Tập 1 - 112)
Chánh Tín (Tập 113 - 384, 441 - 596)
Minh Vũ (Tập 385 - 440)
Ái Phương (Tập 622 - nay)
Akai Shuiichi Minh Vũ (113 - 440, 579 - nay)
Anh Tuấn (462)
Trần Vũ (Tập 491 - 563)
Okiya Subaru Anh Tuấn
Furuya Rei/Amuro Tooru Anh Tuấn
Thanh tra Megure Bá Nghị (Tập 1)
Trí Luân (Tập 2 - 440)
Kiêm Tiến (Tập 441 - nay)
Tiến sĩ Agasa Chơn Nhơn
Quốc Tín (Tập 7)
Kaitou Kid Huy An (Tập 1 - 112)
Minh Vũ (Tập 113 - 440, 585 - 586)
Tiến Đạt (Tập 441 - 538, 627 - nay)
Hattori Heiji Tiến Đạt (Tập 48-49, 77-78)
Huy An (Tập 57-58)
Quang Tuyên (Tập 113 - nay)
Suzuki Sonoko Thanh Hồng (Tập 18)
Minh Chuyên (Tập 32 - 41 - 42)
Thiên Di (Tập 76 - 79 - 81 - 82 - 84 - 85 - 100 - 101)
Ngọc Quyên (Tập 113 - 162, 192 - 345, 385 - nay)
Linh Phương (Tập 176 & 177)
Hoài Thương (Tập 349 - 356)
Kisaki Eri Lê Hà (Tập 32)
Ngọc Châu (Tập 96)
Kim Ngọc (Tập 113 - nay)
Kudo Yukiko Lê Hà (Tập 43)
Phương Thảo (Tập 96)
Huyền Trang (Tập 113 - 440)
Trương Ngọc Châu (Tập 472 - nay)
Kudo Yusaku Minh Vũ (Tập 43, 418 - 440)
Gia Trí (Tập 96)
Tất My Ly (Tập 113 - 164)
Hoài Bảo (Tập 472 - nay)
Takagi Wataru Trường Tân (Tập 67-75-81-82-83-90-91-95)
Quang Tuyên (Tập 113 - nay)
Shiratori Ninzaburo Tuấn Anh
Sato Miwako Huyền Trang
Jodie Starling Thu Huyền (113 - 440)
Linh Phương (462 - nay)
Jame Black Hạnh Phúc
Andre Camel Tuấn Anh
Sera Masumi Ngọc Châu (697 - nay)
Sera Mary
Miyamoto Yumi Tuyết Nhung (113 - 440)
Ngọc Châu (441 - nay)
Yokomizo Sango Quốc Tín (Tập 69 - 72)
Minh Vũ (Tập 129 - 440)
Hoàng Trí (Tập 441 - nay)
Hondou Eisuke Quang Tuyên (429 - 430)
Anh Tuấn (446 - nay)
Toyama Kazuha Thu Hiền (Tập 113 - 440)
Trương Ngọc Châu (479 - nay)
Gin Quốc Tín (Tập 1)
Minh Vũ (Tập 2)
Tất My Ly (Tập 116 - 300)
Trần Vũ (Tập 309 - 440)
Hoài Bảo (Tập 464 - nay)
Vodka Minh Vũ (Tập 1)
Quang Tuyên (Tập 128 - nay)
Vermouth Hoài Thương (Tập 176 - 435, 499 - 504)
Ngọc Quyên (Tập 462 - 498)
Huyền Chi (Tập 581 - nay)
Chianti Kim Anh (Tập 425)
Advertisement