Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Thám tử lừng danh (tựa gốc:棟篤神探)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Huỳnh Tử Hoa Mạc Tác Đống Bá Nghị
Thái Thiếu Phân Lý Huệ Huệ Tuyết Nương
Ngụy Tuấn Kiệt La Mật Âu "Romeo" Thế Phương
Thành Nhân (Tập 6)
Tưởng Chí Quang Sử Cao Bạt Huy Hồ
Đường Văn Long Chiêm Triêm Huy Hồ
Hàn Quân Đình Sách Mã Lợi "Mary" Thanh Bình
Tuyết Nương (Tập 5 - 6)
Ngũ Văn Sinh Hà Mỹ Kiều Huy Hồ
Vương Tuấn Đường Long Khánh Tùng Thành Nhân (Tập 1 - 6)
Thế Thanh
Thang Tuấn Minh Trình Quốc Minh Thế Thanh
Trần An Oánh Lý Bội Trinh Ý Nhi
Tiêu Lượng Chu Lão Bản
Lâm Vi Thần Lương Trọng Văn
Advertisement