Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Tam thế duyên (tựa gốc:情逆三世缘)

Phân vai[]

Diễn viên Vai diễn Lồng tiếng Việt
Âu Dương Chấn Hoa Bao Thanh Thiên / Hoa Long Tiêu / Viên Kim Xương Thế Thanh
Quan Vịnh Hà Hàn Sương Sương / Điền Thu Phụng / Dương Tịch Tuyết Tuyết Nương
Huỳnh Trí Hiền Cao Kế An Bá Nghị
Tưởng Chí Quang Công Tôn Sách / Tôn Công Lược Huy Hồ
Viên Vỹ Hào  Triển Chiêu / Triển Siêu Nhân Nguyễn Vinh
Câu Vân Tuệ Khánh Thọ Công Chúa Bích Ngọc
Cổ Hiểu Thần  Hiền Phi Minh Thảo
Dương Tú Huệ Thục Phi Bích Ngọc
Hàn Mã Lợi  Hàn Đan Minh Thảo
Huỳnh Trí Văn Điền Thu Nhạn Minh Thảo
Ngao Gia Niên Viên Quy Khánh Văn
Chu Lệ Thần Lâm Diễm Phương Minh Hương
Quách Chính Hồng Tào Báo Huy Hồ
Thẩm Chấn Hiên Lưu Toàn Bá Nghị
Chu Chí Văn Lãnh Thanh Khánh Văn
Advertisement