Wikia Lồng Tiếng
Advertisement

Tế Công (tựa gốc:濟公) là phim truyền hình Hồng Kông 1997 do TVB sản xuất

Phân vai[]

Diễn viên Nhân vật Lồng tiếng Việt
Lý Long Cơ Lý Tán Thiện (cha Tu Nguyên & Thích Nguyên) Thế Thanh
Lô Uyển Nhân Lưu Bát Thải (Mẹ Tu Duyên) Bích Ngọc
Hàn Mã Lợi Kim Thiểu Chi (Mẹ Thích Duyên) Thanh Phúc
Lương Vinh Trung Lý Tu Nguyên Thế Phương
Hà Bảo Sinh Lý Thích Nguyên Nguyễn Vinh
Tần Hoàng Kỉ Uy Thế Phương
Lương Tiểu Băng Kỉ Nhu Huỳnh Hoa
Hạ Bình Triệu Đại Nương Thanh Phúc
La Mãng Triệu Bân Thế Thanh
Trần Thải Lam Lam Sửu Sửu Bích Ngọc
Lê Bỉ Đắc Phục Hổ Bá Nghị
Advertisement